New & used Honda 4-stroke bikes and parts
New & used Honda 4-stroke bikes and parts

AVG

Privacyverklaring

Geplaatst: 24 mei 2018.

H.S. van Oostrum, handelen onder de namen Fourstrokebarn en Viertaktschuur, gevestigd adres kvk aanhouden, is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van Fourstrokebarn.com en Viertaktschuur.nl.

van Oostrum spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

 

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk aangeduid als “Diensten”) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

 

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze Diensten gebruikt.

 

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten te leveren, contact met u op te nemen over uw gedane bestellingen en voorzover noodzakelijk afspraken te maken over momenten van aflevering.

 

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de verwerking van uw bestelling en ten behoeve van onze administratieve verplichtingen voor wat betreft onze financiële administratie. Indien noodzakelijk zullen wij de gegevens gebruiken om contact met u op te nemen

 

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

  • U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
  • We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat
  • Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
  • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
  • U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor de afhandeling van uw bestelling.

 

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen

We zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere natuurlijke personen of ondernemingen. Wij verstrekken uw gegevens niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

 

Hoe we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke fiscale verplichtingen.

 

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze hostingspartij. Daarnaast hebben wij autorisatiebeheer ingeregeld voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact met ons op.

 

Overige belangrijke informatie over privacy

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over privacy die u mogelijk belangrijk vindt, in het kader van uw gebruik van onze Diensten.

 

Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacyverklaring’:

  • via het het mailadres privacy@fourstrokebarn.com, of
  • via privacy@viertaktschuur.nl, of
  • door te schrijven naar H.S. van Oostrum, KvK adres

Uw recht om klachten in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming blijft ongewijzigd.

Onbeantwoorde vragen? Neem contact op!

Selecteer een Afleverpunt